Merekool ”VIIGER”

Merekool ”Viiger” on asutus, mis tegeleb ajaloolise meresõiduõpetuse ning laste ja noorte merelaagrite korraldamisega ja kursuste organiseerimisega. Oleme veel alguses ent personal on meil juba olemas. Ühendust meiega saab Iiri Kultuurklubi kontaktide kaudu. Merekooli tegemisi toetab ka Jõelähtme vallavalitsus. Jõelähtme Vallavalitsus